Haluamme ratkaista pulmasi. Olipa digihaasteesi mitä tahansa, voit sen meille huoletta esittää.

Paluu tulevaisuuteen, eli Meikon matka kohti tuntematonta

18.1.2024

Olen toiminut pitkään Meiko Oy:n toimitusjohtajana ja vuoden 2023 aikana pääsin olemaan osa yhtä yrityksemme isointa toiminnallista muutosta; muutuimme osakeyhtiöstä konserniksi ja perustimme tytäryhtiön Meiko Creativen. Minulle itselleni prosessi ei ole näyttäytynyt vain rakenteellisena muutoksena, vaan se on herättänyt monia ajatuksia ja tunteita kaikkiin mahdollisiin ilmansuuntiin. Samalla se on nostanut esiin uudenlaisia haasteita että mahdollisuuksia.

Uuden aikakauden alku

Konserniksi muuttuminen on merkittävä askel, se symboloi kasvua, kehitystä ja yrityksemme kykyä sopeutua markkinoiden muutoksiin. Itselleni muutos on vahva osoitus siitä, että organisaatiomme omaa vahvan kyvyn laajentaa toimintaamme jotta pystymme tavoittamaan uusia markkinoita ja vahvistamaan kasvutarinaamme. Konsernirakenne tarjoaa meille joustavuutta ja tehokkuutta, mutta samalla se asettaa uusia vaatimuksia johtamiselle ja organisaation hallinnalle. Omassa arjessani muutos näyttäytyy siten, että roolini ja vastuuni laajenevat muutoksen myötä. Koen, että konsernirakenteessa on tärkeää ymmärtää eri yksiköiden tarpeet ja varmistaa, että kaikki osat toimivat yhteen kohti yhteisiä tavoitteita. Samalla on tärkeää säilyttää Meikon aivan mahtavan upea yrityskulttuuri sekä arvot, jotka ovat olleet menestyksemme kulmakiviä. Tytäryhtiön perustaminen tuo mukanaan uudenlaisia haasteita, mutta myös mahdollisuuksia innovoida ja kasvaa. 

Henkilöstön näkökulmasta muutos herättää varmasti monenlaisia tunteita. On tärkeää että säilytämme avoimen kommunikaation ja varmistamme, että jokainen ymmärtää, miksi muutokset ovat tarpeellisia ja mitä ne käytännössä tarkoittavat. Henkilöstön sitoutuminen ja motivaatio ovat avainasemassa tässä siirtymävaiheessa ja sen onnistumisessa.

Muutoksen tuulet

Muutos on aina tilaisuus tarkastella uudelleen yrityksen strategista suuntaa - sama lainalaisuus pätee myös tässä muutoksessa. Konsernirakenne mahdollistaa sen, että voimme hajauttaa riskejä ja hyödyntää uusia markkinoita tehokkaammin. Tytäryhtiön perustaminen tarjoaa mahdollisuuksia erikoistua tiettyihin tuotteisiin tai palveluihin, mikä puolestaan vahvistaa koko konsernin asemaa markkinoilla. Uudenlainen arki tuo mukanaan myös strategian osalta uudenlaiset haasteet jonka vuoksi jokaista osa-aluetta pitää tarkastella uusin silmin. Tämän olemme saaneet komeasti alkuun jo heti tammikuun ensimmäisten päivien aikana ja on hieno huomata, miten eri työryhmät ovat hitsautuneet muutoksen keskellä vielä tiiviimmin yhteen. Tätä yhteenliittämistä tulemme jatkamaan läpi vuoden 2024.

Henkilökohtaisesti tämä muutos on ollut sekä haastava että palkitseva. Olen oppinut valtavasti uusista liiketoimintamalleista, johtamisen monimuotoisuudesta ja organisaatiomme muutoskyvykkyydestä. Muutosprosessi on vaatinut minulta joustavuutta, sopeutumiskykyä ja uudenlaista ajattelutapaa, mutta se on myös vahvistanut uskoani siihen, että jatkuva oppiminen ja kehittyminen ovat avainasemassa liiketoiminnan menestyksessä. Koen vahvasti, että konserniksi muuttuminen ja Meiko Creative Oy:n perustaminen ovat merkittäviä askelia yrityksemme tähän astisessa historiassa sekä koko konsernin tulevaisuudessa. Muutos tuo mukanaan sekä haasteita että mahdollisuuksia, oleellista kuitenkin on, että lähestymme sitä avoimin mielin, säilytämme yrityksemme ydinidentiteetin ja keskitymme jatkossakin ihmisiin – niin työntekijöihimme kuin asiakkaisiimme. 

Meiko palaa tulevaisuuteen, ja odotan innolla sitä, mitä se lopulta tarkoittaa.

Koko Meiko Groupin henkilöstölle ja asiakkaille

<3 Antti